Townships South Africa | Dronryp | Friesland

Onze werkwijze

Meerdere kleine projecten hebben we gedaan, maar een heel groot project is in de townships bij Port Elizabeth. Hier wonen meer dan 450.000 mensen. We hopen hier nog veel naar toe te kunnen zenden. In Gambia zijn we sinds 2014 bezig bij verschillende projecten.

Veel scholen maar ook particulieren en stichtingen weten ons te vinden en geven ons de beschikking over 2de hands spullen die nog in goede conditie moeten verkeren. Een aantal vrijwilligers zijn bereid om in Friesland te helpen bij het laden van de containers. Is het laden in een ander deel van het land dan vragen wij de desbetreffende school/gever om voor vrijwilligers te zorgen die willen helpen bij het laden.

Na de aanbieding van goederen kijken we eerst of de ontvangers deze spullen kunnen gebruiken. Zijn de aantallen klein dan vragen wij of men dit naar de opslag in Dronrijp of bij ons thuis wil brengen. Is het een container vol dan komt de container op de betreffende plaats om geladen te worden.

Onze transporteur Niek Dijkstra uit Heerenveen brengt de container dan naar Rotterdam en zorgt voor de douanepapieren. Zij zorgen dat de container op tijd wordt aangeleverd in de haven.

NTG Ocean uit Rotterdam is ons contact voor de rederijen die voor de verscheping zorgt naar Zuid Afrika of Gambia. De ontvanger zorgt ervoor dat er op de plaats van bestemming een clearingagent is. Zij zorgen voor de inklaring en het transport naar de plaats van bestemming.Van zowel de transporteur als de rederij krijgen we reductie op de vrachtkosten; hier zijn we uiteraard erg blij mee. Maar onze stichting moet natuurlijk nog wel een deel van de vrachtkosten betalen en daarom zijn we blij met iedere donatie die we krijgen zowel groot als klein.

We hebben de ANBI status, dus u kunt uw donaties verrekenen met de belastingdienst.

Vanaf 2022
Wel is het zo, dat wij hebben besloten om het iets rustiger aan te gaan doen, we worden er ook niet jonger op. Vooral rond de zomervakanties vinden wij het te druk worden.

Daarom hebben we besloten om voortaan nog maximaal 1 container per week te laden en bij hoge uitzondering 2 (als dit bij elkaar in de buurt is en dan goed uitkomt). We gaan niet meer in 1 week van hot naar her vliegen om soms tot wel 5 á 6 containers te laden verspreid over het land.

Verder hopen we dat we toch nog wel een aardig aantal containers naar Gambia kunnen verschepen.

Bekijk ook het stappenplan
Townships South Africa | Dronryp | Friesland