Townships South Africa | Dronryp | Friesland

Nieuws

Reis naar Zuid-Afrika en Swaziland met 20 personen

Eerst waren we een paar dagen in Swaziland waar we een school bezochten. Ook hier was de school schaars gemeubileerd, ’s middags kregen de kinderen een karige maaltijd op school, voor velen de enige maaltijd van de dag. We proberen met enkele medereizigers hier een container gevuld met schoolmeubilair heen te sturen . Er zijn al enkele meubeltjes aanwezig in onze opslag . Maar onze grootste behoefte is financiële middelen om de container daar heen te vervoeren, een klein begin is reeds aanwezig en de rederij heeft ons een flinke reductie toegezegd.

Later op de reis waren we in de townships bij Port Elizabeth.
Van het in de groep ingezamelde geld, hebben we 3 karren vol met levensmiddelen kunnen kopen en deze gedoneerd aan een weeshuis. Natuurlijk hebben we ook een paar schooltjes bezocht. Momenteel staan de zendingen hierheen stil wegens een tekort aan financiële middelen.